17 Haziran 2017 Genel Kurul Toplantısı

Haziran 1, 2017 - 2 minutes read

Değerli Üyelerimiz,

Internet Derneği’nin (ISOC-TR) dernekler mevzuatı çerçevesinde ikinci genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 17 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 14.00’te Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 06800 Ankara adresinde bulunan ODTU Enformatik Enstitüsü’nde yapılacaktır. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı adreste ve aynı gündem ile 1 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 14:00’te yapılacaktır.

Yönetim veya denetim kurulu üyesi olarak dernek idaresinde aktif rol almak isteyen ya da herhangi bir tüzük değişikliği önerisi olan (dernek tüzüğünün güncel hali için: http://isoc.org.tr/tuzuk/) üyelerimizin toplantı tarihine kadar adaylık taleplerini ve değişiklik önerilerini listeye iletmeleri gerekmektedir.

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklamanın yapılması

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3-Divan Heyetinin oluşturulması

4- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi

5-Tüzük değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

6- Görüş ve öneriler

7-Kapanış

Genel kurulda oy kullanabilmek için http://isoc.org.tr/uye-olmak-istiyorum/ adresinden  üyelik ve banka hesap bilgileriyle birlikte ulaşabileceğiniz üyelik formunun doldurularak üyelik aidatının ve giriş ödentisinin (63 kişilik kurucu ekip üyeleri arasında bulunmayan yeni üyelerimiz için geçerlidir, kurucu ekip listesi için: http://isoc.org.tr/uyeler/) ödendiğini gösteren banka dekontu (ya da öğrenciler için geçerli olan giriş ödentisi ve aidat muafiyetinden yararlanabilmek için gereken öğrenci belgesi örneği) ile birlikte info@isoc.org.tr adresine gönderilmesi ricamızı önemle hatırlatırız.

Hepinizi aramızda görmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,

Internet Derneği (ISOC-TR) Yönetim Kurulu

GK-Duyurusu