Chapterthon 2017’de Birinci Olduk!

Chapterthon 2017’de Coding Sisters projemiz ile birinci olduğumuzu duyurmanın sevinci içerisindeyiz.

Üyelerimizden Nurhan Güner, Bilkent Bilişimde Kadınlar Kulübü ve Bilkent Gönüllü Eğitim Projeleri tarafından yürütülen Coding Sisters Projesi, Internet Society’nin Dünya çapındaki Chapterthon 2017 yarışmasında şampiyon oldu.

Chapterthon, global Chapter’lar arası bir maraton. Chapter’lar interneti kullanarak belirli bir zaman dilimi içinde ve belirlenen bütçe ile bir proje geliştirerek eğitimi geliştirme amaçlıyor.

Geçen aylar boyunca, tüm bölgelerden 31 Chapter, Internetin yararlarını kendi topluluklarına aktarmak için sıkı çalıştı. Okulları internete bağlamak, kızlara kodlamayı öğretmek, öğretmenleri ve ebeveynleri eğitmek, internetin güvenli kullanımı ile ilgili farkındalık yaratmak, okulların eğitim için yerel içerik üretmelerini sağlayacak çevrimiçi bir platform geliştirmek gibi bir çok iş Chapter’lar tarafından yapıldı.

Her proje internetin eğitim için sürdürülebilir bir geliştirme ortamı sağlama konusunda önemli bir role sahip olacağını ciddi bir şekilde vurguladı. Her bir proje çocukların, ebeveynlerin, öğretmenlerin geleceğini şekillendirmeye katkıda bulundu.

Her bir proje yerel okullarda bir iz bırakmasına karşın Internet Society üyeleri en iyi projeyi seçti. Bu yılın kazananı Internet Society Turkey Chapter’dan Coding Sisters oldu. Coding Sisters, kızların STEM alanlarına katılma olanaklarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Bilkent Üniversitesinde geliştirilen proje, Türkiye’deki dijital uçurumu kapatma üzerine odaklandı. Orta okul ve liseden 42, üniversiteden 30 kız öğrenci kodlama eğitimi aldı. Neredeyse tamamı kodlamayı öğrenmeyi devam edeceklerini belirtti. Coding Sisters,  internetin sadece eğitim için değil, cinsiyet eşitliği konusunda da güçlü bir araç olduğunun kanıtı oldu.

Videomuzu izleyin:

 

Yönetim Kurulu Kararları – 23 Eylül 2017

Yönetim Kurulu Kararları – 23 Eylül 2017

23 Eylül 2017 tarihinde derneğimizin olağan genel kurul toplantısı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsünde gerçekleştirilmiştir. Öncelikle açılış ve yoklama yapılmıştır. Ardından saygı duruşunda bulunulmuştur. Divan heyetinin oluşturulmasının ardırdan bir önceki yönetim kurulu başkanı Ceren Ünal tarafından dernek faaliyetleri ve bütçe-gelir kaynakları ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Yönetim ve Denetim kurullarının seçiminin ardırdan görüş ve öneriler kabul edilerek toplantı sonlandırılmıştır.

Yapılan oylamada seçilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri aşağıda listelenmiştir;

 

Yönetim Kurulu

Başkan: Elif Küzeci

Başkan Yardımcısı: Banu Acartürk

Sekreter: Fatma Demirel

Sayman: Yavuz Günalay

Üye: Sinan İlkiz

Üye: Osman Çoşkunoğlu

Üye: Serkan Orçan

 

Yedek Yönetim Kurulu

Mustafa Akgül

Gökhan Sakar

Nurhan Güner

Elif Sert

Doruk Fişek

Su Sonia Herring

Seçil Aydoğdu

 

Denetim Kurulu

Türker Gülüm

Attila Özgit

Kürşat Çağıltay

 

Yedek Denetim Kurulu

Çağlar Yeşilyurt

Ali Rıza Keleş

Nihat Karslı

 

 

 

Projemiz, Internet Society Beyond the Net programından destek aldı

beyondthenet1_1

Üyelerimizden Fatma Işkın liderliğinde hazırlanan “Safer and conscious use of the Internet and ICTs among K-12 children in Turkey” başlıklı ISOC-TR proje teklifinin Internet Society Beyond the Net programı çerçevesinde 30.000 Dolar tutarında destek aldığını sevinerek bildirmek isteriz.

Fatma Işkın başta olmak üzere katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Daha pek çok projeyi birlikte hayata geçirmek dileğiyle.

Projeyle ilgili detayları yakında internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla paylaşacağız.

ISOC-TR Yönetim Kurulu

Facebook sayfamız ] Twitter hesabımız

Özgür Uçkan’ı Türk İnterneti için Önemli Kılan 20 Unutulmaz Görüşü

Dr. Özgür Uçkan

Özgür Uçkan’ı Türk İnterneti için Önemli Kılan 20 Unutulmaz Görüşü

Türk internet dünyası 10 Temmuz 2015 Cuma gecesi Londra’da hayatını kaybeden Dr. Özgür Uçkan’ın vefatıyla sarsıldı. Tıpkı ismi gibi Türkiye’de internetin daha özgür olması için çaba gösterenlerin başında geliyordu Uçkan ve bunun için hem İstanbul Bilgi Üniversitesi ile Yeditepe Üniversitesi’ndeki derslerinde, hem yayımladığı kitaplarda, hem yazdığı yazılarda, hem katıldığı televizyon programlarında hem de üyesi olduğu Alternatif Bilişim Derneği ile Türkiye Bilişim Derneği bünyesinde önemli çabalar sarf ediyordu. 

Uçkan’ın vefatının ardından kendisi için en çok dile getirilen sıfatlar “bilişim dünyasının birey hakları konusunda en önemli aktivisti” ve “Türk internetinin özgürleşmesi yolunda en etkin kanaat önderi” oldu. Peki yazar, akademisyen ve aktivist Uçkan’ı bilişim ve internet dünyası açısından bu denli değerli kılan düşünceleri neler? Türkiye’de sansürsüz ve daha özgür internet için mücadele veren Özgür Uçkan’ın dijital dünyamızın tarihine not düşülen sayısız fikrinden 20 önemli görüşünü bir kez daha hatırlayalım. 

özgür uçkan 1

İnovasyon

#Giderek ucuzlayan ve güçlenen işlemcilerle donatılmış sayısız aygıtın birbiriyle sayısal diller aracılığıyla anlaştığı devasa bir ağ ufukta beliriyor. Teknolojiler birbirine yakınlaşıyor. Bilgisayar, internet, cep telefonu, fotoğraf makinesi, video kamera vb. arasındaki sınırlar kalkıyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri ve küresel ağların “coğrafi yer” kavramını ortadan kaldıracağı söylendi. Bluetooth, WAP, GPRS, SMS, MMS, Wi-Fi, WML, VDSL, telematik vb. derken, mobil iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimiyle bu iddia artık gerçekleşme yolunda.

#Haber tüketiyoruz, müzik tüketiyoruz, eğitim tüketiyoruz, sağlık veya güvenlik hizmeti tüketiyoruz, mekan tüketiyoruz. Sosyal ilişki de tüketiliyor. Tüketerek eğleniyor, tüketerek yaşıyoruz. Bu yüzden bunların hepsini mümkünse aynı anda tüketmemiz gerekiyor. Üretim de buna göre biçimleniyor elbette. Üretim bilgisinin üretimden daha değerli olmasının nedeni de bu. Hızlı tüketime uygun, parçalı, esnek, çok çeşitli ya da farklılık yanılsaması yaratan bunca ürünün nedeni de… Dolayısıyla pazarlamada bir devrim yaşanacağını sanmıyorum. Bu devrim çoktan oldu. Pazarlama son üç kuşaktır üretimin önünde zaten. Bunun adı da “inovasyon” (bkz. iPod)… 

özgür uçkan 2

Otosansür

#Bilgi yönetimiyle işleyen bir ağ yönetişimi, vatandaşlar açısından daha iyi, daha geniş seçenekli ve daha kişiselleştirilebilir e-devlet hizmetleri demek olduğu kadar, paralarının nereye harcandığını denetleyebilecekleri daha şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir bir organizasyon anlamına da geliyor. 

#Düşünce ve ifade özgürlüğüne ket vuran sansür uygulamalarının yarattığı asıl tehlike, giderek sansür mekanizmasının bilgiyi üreten, dağıtan ve paylaşan bireylerin zihnine sinmesi, içselleşmesidir. İnsanlar farkında olmadan “otosansür” uygulamaya başlarlar. Sansürle mücadele etmek görece kolaydır. Ama otosansür söz konusu olduğunda mekanizma anonimleşir. 

özgür uçkan 3

E-devlet

#“Müşteri”nin, yani yurttaşın gerçekten de “velinimet” olması gerekiyor. Bunun için de e-devletin şeffaf, sorumlu, hesap verebilir ve katılıma açık bir yapıda geliştirilmesi şart. Yani dönüp dolaşıp yönetişime ve demokrasiye geliyoruz. İş planı, izleme ve değerlendirme e-devletin en az gelişmiş tarafı. E-devlet projelerinde iş planının “hedef grup”, yani kullanıcı yurttaşların ihtiyaçları temelinde tasarlanması ve gerçekleştirilme aşamasında bağımsız bir izleme ve değerlendirme birimince denetlenmesi gerekiyor. 

#Yeni oyunun adı “bilgi” ve ekonomi, dış ilişkiler, yönetim sanatı ve elbette güç bu değer kaynağı ile olan ilişkilerinize göre belirleniyor. Artık yavaş değil hızlı, izole değil bağlı, statik değil dinamik, merkezi değil dağıtık olmak zorundasınız. Bu, bireyler, örgütler, şirketler ve uluslar, yani tüm oyuncular için geçerli. Türkiye oyunu kuralına göre oynamıyor. Refahını bilgiye bağlamış değil. Hantal ve merkezi bir biçimde yönetiliyor. Ülkeyi izole, sınırlı ve statik bir konumda sabitlemek için küçük güç oyunları oynanıyor. Bu ihtiras oyununun adı “cumhuriyeti korumak”. Dünya demokratik olmayan cumhuriyetlerle dolu. Onlara “oyuncu” değil “oyuncak” diyorlar… 

özgür uçkan 4

İletişim

#“İletişim” (communication) ve “topluluk” (community) sözcükleri aynı köke sahiptir. Nerede “iletişim” varsa orada bir “topluluk” da vardır. Ne zaman bir topluluğun iletişimini engellemeye, kısıtlamaya ya da erişilmez hale getirmeye çalışırsanız, topluluk varlığına saldırdığınızdan dolayı kendisini savunacaktır… Son zamanlarda internet toplulukları arasında popüler olan “Google’ı kapattırma” girişimleri boşuna değil. Öyle ya, Google’dan büyük “suç deryası” var mI? Atarız bir ihbar maili, kapanır. İşe yarar mı bilmem, ama buna “nefsi müdafaa” denir! 

#“Dünyaya örnek olmayı” seviyoruz, kurulları da. İnternete basılı yayın muamelesi yapan, sansürü yargısız infaza dönüştüren, uluslararası yer ve içerik sağlayıcıları ulusal faaliyet belgesi almaya zorlayıp “Türkiye çapında internet”in yolunu açan 5651, internete bir de “milli güvenlik” şapkası geçirmiş meğerse.

özgür uçkan 5

Kod: 5651

#Dünya anayasalarının çoğuna göre düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı olarak interneti ulusal sınırlar içinde tutma hayaline dizginlenmiş 5651 kod adlı internet düzenlemesinin, hayal ufku ortak iktidarlara “örnek” teşkil edeceğini bilmeniz ufkunuzu karartır. Sonra başınızı ekrandan kaldırıp bakar, “ufuk üstüme geliyor” dersiniz! 

#Yer sağlayıcılar “fiziksel olarak yerleşik oldukları” ülkenin yasalarına tabidir. Küresel şirketlerde bu “fiziksel” mevcudiyet birden fazla ülkeye yayılabilir. Yayınlarının ulaştığı her noktanın bin türlü hukuki mevzuatına da tabi olmaları gerektiği fikri ancak bizim aklımıza gelir! Nitekim ne 5651 gibi bir düzenleme ne de tüm yer sağlayıcılara kayıt zorunluluğu bizden başka hiçbir ülkede yok! Dolayısıyla “adamların” diğer ülkelerde bizimki gibi bir faaliyet belgesi falan aldıkları da yok. 

özgür uçkan 6

Güvenlik

#Eğer Türkiye sansür, denetim ve gözetim toplumları ligine geçerse, bu, interneti yerel ağlara bölmek yolundaki küresel eğilimi körükleyecek: “Dünya çapında ağ”, yerine “Çin çapında”, “İran çapında”, “Türkiye çapında” bir sürü küçük ve “denetlemesi kolay” ağ… İktidarlar İran’a veya Çin’e özenebilir, özenir. Buna en “demokratik” iktidarlar da dâhildir. Çünkü iktidarlar, her zaman ve her yerde “düzenleme”den “denetleme”yi anlarlar. “Güvenlik” ile “hak ve özgürlükler” arasındaki dengenin teminatı, hukuk devleti ilke ve kuralları çerçevesinde ancak yurttaş inisiyatifleri ve sivil toplum girişimleri ile sağlanır. Aslolan bizim, hepimizin, sansüre izin verip vermeyeceğimiz. 

#5651 sayılı yasanın kendisi, kişilik haklarına saldırı konusunda yeni düzenleme varken erişim engellemeye izin veren eski düzenlemenin uygulanması, telif ihlallerinin web 2.0 mantığı düşünülmeden işleme tabi tutulması gibi sorunlarla, internet sansürü yasa koyucuların öngöremediği bir hızla çığ gibi büyüyor (1 Ekim itibarıyla 1115 site). Ne yapılması gerektiği açık: 5651 acilen kaldırılmalı ve yeni bir düzenlemeye gidilmeli; hakaret nedeniyle erişim engellemeye gitmek yerine nesne engelleme yapılmalı; FSEK yeniden gözden geçirilmeli; internet ile ilgili davalara bakacak ihtisas mahkemeleri kurulmalı. Ama öncelikle internet sansürünün bu ülkeye maddi ve manevi olarak neye mal olduğunun hesabı bir çıkartılmalı, ki soralım… 

özgür uçkan 7

Ar-Ge

#Birçok ülkede topluluk ağları işsizliğe karşı bir çare olarak ortaya çıkıyor. İnsanlar bir araya gelip, yani bir kümelenme oluşturup, bir topluluk ağında örgütlenip becerilerini birleştirerek, düşük maliyetli ve yüksek katma değer taşıyan ürün ve hizmetler sunup yine ağın nimetlerini kullanarak bunları pazarlayabiliyor. Üstelik bunu maaş çarkına girip şirketlerin hantal yapılarını finanse etmeden yapıp, aracıları aradan çıkararak daha fazla kazanıyorlar. Bu iş temelli topluluk ağlarını “ortaklaşa kapitalizm”, “peer-to-peer ekonomisi”, “wikonomics” ya da daha iyisi “ağ kapitalizmi” kavramlarıyla nitelemek mümkün. Girişimcilik, esneklik ve yaratıcılıkla birleştiğinde ağlar üzerinde harikalar yaratıyor. 

#1990’ların başından itibaren çokuluslu şirketler, Ar-Ge alanındaki sınır-ötesi yatırımlarını gelişen ülkelerde konumlanmış Ar-Ge merkezlerini de içerecek bir biçimde arttırdı. Yerel, bölgesel ve giderek küresel pazarlar için birer teknoloji geliştirme odağına dönüşen bu araştırma merkezleri arasında hızla gelişen entegrasyon, küresel inovasyon ağlarının doğuşuna tanıklık ediyor. Bu ağlara entegre olmak Türkiye için büyük bir fırsat olabilir. Ancak bunun için, yeni paradigmalara ugun bir inovasyon ortamı yaratmak zorundayız. Mevcut Ar-Ge yasası ile bir yere varamayız. 

özgür uçkan 8

BİT

#Krizi avantaja dönüştürmenin tek yolunun rekabet avantajı yaratmak olduğu açık. Rekabet edebilirliğin temel kaynağının verimlilik ve inovasyon olduğu, bunların da ancak BİT, bilim, teknoloji ve eğitim performansını artırarak geliştirilebileceği ortada. Bunun tek yolu ise cesur reformlar. 

#Sosyal medyanın hızına yetişmek ana akım medyanın harcı değil. Bunun nedeni elbette “paylaşım”. Herkes eline geçen her türlü görüntüyü, bilgiyi, haberi, tanıklığı anında herkesle paylaşıyor. Filtreler, sosyal medya araçları, proxy’ler, dns ayarları vs. kullanarak olup bitenin sırrına vakıf olmak artık oldukça kolay. 

özgür uçkan 8

Sansür

#Türkiye’de internet dünyayla eşzamanlı olarak gelişti, ama kültürü yeterince gelişemedi. Nedense teknolojik gelişmeleri alıp onları yaratan kültürden “korunmakla” övünen bir toplumuz. Neredeyse internet tarihi kadar eski bir internet sansürü tarihine sahip olmamız ayıbını da bu kültür kaçkınlığına veriyorum. Çin’de, İran’da yaşanan protesto dalgalarınn onda biri bile yaşanmadı Türkiye’de! Hep bir avuç insan, kısa sürede unutulan, sahip çıkılmayan rüzgarlar yarattı. Her sansür haberinde küfreden, o sırada kime kızıyorsa ona verip veriştirip, hükümeti, medyayı, onu bunu suçlayıp, sonra DNS ayarlarıyla oynayan iki kuşak gördü bu ülke! 

#5651’in ne demek olduğunu anlatmayacağım. Yakın tarihin bu bölümünü herkes yeterince biliyor: 3000’den fazla sansürlenen site, yönetmeliklerle giderek ağırlaştırılan ve sansüre denetimi, izlemeyi, dinlemeyi de ekleyerek bireysel hak ve özgürlükleri ihlal eden bir mekanizma… Oto-sansürün yaygınlaşması, kurum ve kuruluşların, üniversitelerin, belediyelerin keyfince uyguladığı filtreleme ve denetim sitemleri… Böylece Türkiye internet sansürcüsü ülkeler ligindeki yerini almış oldu… 

özgür uçkan 9-001

Web 2.0

#“Salt okunur” Web 1.0‘dan “okunur/yazılır” Web 2.0‘a geçiş, kullanıcıların etkinlik alanını birden genişletti. (Aslında web 1.0‘ın “salt okunur” olduğu doğru değil; ilk web tarayıcısı aynı zamanda bir HTML editörüydü. Ama “dil bilgisi “gerektiriyordu!) Web 2.0‘ın yarattığı en önemli dönüşüm kullanıcı etkileşimini deneyimin merkezine yerleştirmesi ve herkesi bir internet yayıncısı haline getirmesi oldu. “Paylaşım” ve “katılım”, “çoktan çoka iletişim” ve etkileşimin yanındaki baskın konumlarına yerleştiler. İnternet hep bir sosyal alandı, topluluklar vardı, ama bu dönüşümle birlikte gerçek bir toplum haline geldi. Toplumsal dinamiklerin tamamen işlediği bir sosyal alan… Sosyal ağlar ve giderek artan sosyal etkileşim ihtiyacı, internetin hayatımızda kapladığı zaman ve mekanın artışıyla doğru orantılı olarak sosyal ilişkiler alanının ayrılmaz bir parçası oldu. 

#İster burada, Türkiye’de, ister dünyanın herhangi bir yerinde, isterse Birleşmiş Milletler’de olsun, yönetimler ve otoriteler şunu artık kafalarına soksalar iyi olur: İnternet gibi, dünya vatandaşlarını, yani netdaşları hayati bir şekilde ilgilendiren bir alanda, onlara karşı atacakları hiç bir adım cevapsız kalmayacak… 

Uçkan’ın daha özgür bir internet için gösterdiği tüm çabaları unutmamak, fikirlerine sahip çıkmak gerekiyor. Kendisine Allah’tan rahmet dilerken bu yazıyı Türk internet kullanıcısına dair dile getirdiği umut dolu cümleleriyle noktalamak yerinde olacak:

Ne zamanki bizim internet kullanıcılarımız bir nüfus olduklarının bilincine varacaklar, iletişimin olduğu her yerde bir “topluluk” da olduğunu anlaycaklar, o zaman bir topluluk gibi davranmaya başlayacaklar… diye umuyorum. 

Evren Soyuçok | İnternet Derneği YK Üyesi | Twitter

‘Özgür’ İnterneti Kaybettik

Dr. Özgür Uçkan
Dr. Özgür Uçkan

 

Türkiye’de özgür internet için mücadelenin en ön saflarında yer alan isimlerden; dijital dünyanın en kıymetli üyelerinden İstanbul ­Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Özgür Uçkan’ı 10 Temmuz 2015 tarihinde kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

 

İnternet Derneği Yönetim Kurulu olarak Uçkan ailesine ve internet – bilişim camiasına baş sağlığı; özgür internet mücadelesinin öncüsü Uçkan’a da Allah’tan rahmet diliyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü dersler veren Dr. Özgür Uçkan, Türkiye İhracatçılar Meclisi bilgi ekonomisi danışmanlığı; İstanbul Ticaret Odası Bilişim İhtisas Komitesi üyeliği; Alternatif Bilişim Derneği ile Türkiye Bilişim Derneği üyeliklerini yürütmekteydi. Bilgi ekonomisi, iletişim stratejisi, iş geliştirme, politika, insan bilimleri, medya, enformatik, kent planlaması, ekonomi, internet – hukuk ve kültür – sanat konularında çok önemli çalışmalara imza atan Uçkan’ın Literatür Yayınları etiketiyle yayımlanan “E-Devlet, E-Demokrasi ve Türkiye”; Etkileşim Yayınları’ndan çıkan Cemil Ertem ile birlikte yazdığı, “Wikileaks: Yeni Dünya Düzenine Hoşgeldiniz” adlı kitapları bulunuyor. Uçkan, aynı zamanda bilgi teknolojileri dergisi “Bthaber”de de haftalık olarak köşe yazıları yayımlıyordu.

Evli ve bir çocuk babası olan Dr. Özgür Uçkan, bir süredir yaşadığı Paris’te 10 Temmuz 2015 Cuma gecesi henüz 54 yaşındayken aramızdan ayrıldı.

Özgür Uçkan’ı Türk İnterneti için Önemli Kılan 20 Unutulmaz Görüşü

 

InterCommunity 2015 Başladı

 
InterCommunity 2015 Başladı

Şu an Intercontinental İstanbul’da InterCommunity 2015 etkinliğini takip ediyoruz. Dünyanın farklı merkezlerinden canlı bağlantılarla çevrim içi (online) katılımın sağlandığı InterCommunity 2015, Internet Society’nin ilk defa gerçekleştirdiği bir etkinlik.

Birçok merkezde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik, internet üzerinden çevrim içi olarak izlenebiliyor. Ancak İstanbul gibi bazı merkezler de aktif katılım için belirlendi. Biz de İnternet Derneği olarak InterCommunity 2015’i Intercontinental İstanbul’un konferans salonunda takip ediyoruz. Ayrıca 30’a yakın katılımcı da dünya genelinde ilk defa gerçekleştirilen bu etkinlik için burada.

Şu an farklı merkezlerden Internet Society partnerlei konuşma yapıyor. Az önce de İnternet Derneği’nin Başkanı Ceren Ünal ilk konuşmasını yaparak dünya genelinde InterCommunity 2015’i takip edenleri selamladı.

Konuşmalar devam ediyor. Etkinliğin henüz ilk yarısı tamamlanmadı. Gün boyu neler yaşandığını, yeni fotoğraflarla ben ya da diğer arkadaşlarım paylaşmaya çalışacağız.

Şu an InterCommunity 2015 adına dünya genelinde neler olup bittiğini ana sayfamızdaki Twitter canlı yayın akışından takip edebilirsiniz.

Evren Soyuçok | İnternet Derneği YK Üyesi | Twitter

InterCommunity 2015 İstanbul Programı

frontpageic1_0

ISOC Intercommunity 2015 & Follow up

Inter-node Sessions (İstanbul)

Wednesday, 8 July 2015 –  Intercontinental Istanbul- Bosphorus Room

Asker Ocagi Sok. No 1 Taksim

Agenda

08:45 – 09:00 Registration
09:00 – 11:30 1st session  ISOC INTERCOMMUNITY2015 (worldwide) #icomm15
                 09:00-09:20   IntroductionPresenters:   Kathy Brown, President and CEONewly Elected Chairman of the Board of Trustees
                 09:20-09:40   The Global Internet Report (GIR) and AccessibilityPresenters:   Michael Kende, Chief EconomistWalid Al-Saqaf, TrusteeNarelle Clark, Trustee
                 09:40-09:50  BREAK – Instant Polling, music and videos
                 09:50-10:20   Collaborative GovernancePresenters:   Constance Bommelaer, Senior Director for Global Internet PolicyAlice Munyua, TrusteeHiroshi Esaki, Trustee
                10:20-10:30  BREAK – Instant Polling, music and videos
               10:30-11:00   Collaborative SecurityPresenters:    Olaf Kolkman, Chief Internet Technology OfficerSean Turner, TrusteeHans Peter Dittler, Trustee 
              11:00-11:12   The Identity of the Internet SocietyPresenters:   James Wood, Senior Director for CommunicationsScott Bradner, non-voting Trustee and Board Secretary
              11:12-11:20 Closing and Wrap UpPresenters:   Kathy Brown, President and CEOBoard of Trustees
11:30 – 12:00 Coffee Break
12:00 – 13:30 2nd session (Inter-node Session I)·          
               12:00-12:15 From GENEVA: “An overall view on privacy and surveillance
Presenter:  Christine Runnegar, ISOC Director of Public Policy
               12:15-12:30 From AMSTERDAM: “Recent development privacy and surveillance in the European UnionPresenter: (to be announced)
               12:30-13:30 Open Discussion
13:30 – 15:00 Lunch Break
15:00 – 17:00 3rd session (Inter-node session II)  
               15:00-15:15 From ZURICH: “Current proposals in Swiss parliament on extending governmental surveillance (BÜPF/NDG)by Presenter: National Councilor Balthasar Glättli, member of the Swiss Parliament
               15:15-15:30 From ISTANBUL: “Privacy, Censorship and Surveillance under Turkish Law and Practice: An Overview of a Problematic DecadePresenter:  Ceren Unal, LLM – President, Internet Society Turkey Chapter
               15:30-16:45 Open Discussion
               16:45-17:00 Closing and Wrap Up 

InterCommunity 2015 Homepage: https://www.internetsociety.org/intercommunity2015/

Registration: https://www.internetsociety.org/intercommunity2015/form/ic

(Regional node: Istanbul)

Yönetim Kurulu Kararları – 23 Haziran 2015

Yönetim Kurulu Kararları – 23 Haziran 2015

14 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen ilk Genel Kurul toplantısı sonucu belirlenen yeni Yönetim Kurulu üyesi 23 Haziran 2015 tarihinde ilk toplantılarını çevrim içi (online) olarak gerçekleştirdi.

Toplantıda, tüm dünya ile eş zamanlı olarak 8 Temmuz 2015 tarihinde düzenlenecek  InterCommUnity 2015’in İstanbul ayağında neler yapılacağı masaya yatırıldı.

Toplantı gündem maddelerinden biri de Yönetim Kurulu’nun Başkan ve Başkan Yardımcılarının belirlenmesiydi. Yapılan oylamada Ceren Ünal, tekrar Yönetim Kurulu Başkanı; Elif Kuzeci de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçildi.

InterCommunity 2015 Başvuru Detayları

InterCommunity 2015  Başvuru Detayları

intercommunity2015

Değerli Üyelerimiz,

Bildiğiniz üzere Internet Society’nin ilk defa bu yıl 8 Temmuz 2015 Çarşamba günü düzenlediği, dünya genelindeki tüm üyeler ve yönetimin eşzamanlı olarak katılacağı InterCommunity 2015 (http://www.internetsociety.org/intercommunity2015/) etkinliği yaklaşıyor. Uzaktan çevrimiçi olarak ve bölgesel merkezlerdeki etkinlik mekânlarından şahsen katılımın mümkün olduğu etkinlik için İstanbul da bölgesel merkezlerden biri olarak belirlendi ve etkinlik mekânı olarak Taksim Intercontinental ile anlaşıldı.

Detaylı programa {şuradan} ulaşabileceğiniz InterCommunity 2015’te öncelikle Internet Society CEO’su Kathy Brown ve Mütevelli Heyeti üyeleri tarafından Internet Society’nin hazırladığı Global Internet Raporu sunulacak ve gündemdeki konular hakkında sunumlar gerçekleştirilecek. Etkinliğin ikinci kısmında Cenevre, Amsterdam, Zürih ve İstanbul bölgesel merkezlerinin “Communications Privacy and Surveillance” konulu interaktif oturumunda da kısa sunumların ardından birer saatlik “Open Discussion” bölümlerinde bütün katılımcılar aktif olarak tartışmaya dahil olma imkanı bulacak.

Etkinliğe katılmak isteyen  üyelerimizin  https://www.internetsociety.org/intercommunity2015/form/ic adresindeki formu doldurarak kayıt yaptırmaları ve uzaktan katılım veya Istanbul Taksim Intercontinental’deki etkinlik mekânında şahsen katılım yönündeki tercihlerini (“in person” seçimi yapıldıktan sonra regional node olarak İstanbul’u işaretleyerek) mutlaka bildirmeleri gerekmektedir.

Bölge ülkelerden de katılım beklendiği ve Taksim Intercontinental’de sınırlı sayıda yer olduğu için şahsen katılmak isteyen üyelerimizin bir an önce kayıt yaptırmalarını rica ederiz. İstanbul dışından gelecek olan üyelerimiz için de yine sınırlı sayıda üyenin ulaşım ve konaklama masraflarının ISOC tarafından karşılanması imkanı bulunduğundan, bu yönde talepte bulunan üyelerimizin kayıt olur olmaz yk@isoc.org.tr adresinden bizimle iletişime geçmelerini de önemle hatırlatırız.

Hepinizi Internet için, internet üzerinden düzenlenen bu global etkinliğe katılarak bu tarihi ana ortaklık etmek üzere 8 Temmuz’da aramızda görmek dileğiyle,

ISOC-TR Yönetim Kurulu

www.isoc.org.tr      https://twitter.com/ISOC_TR         https://www.facebook.com/isoctr