Kurul Kararları

Kurul Kararları


İnternet Derneği, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantı kararlarını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda yayımlamaktadır. 


Yönetim Kurulu Kararları – 23 Eylül 2017

23 Eylül 2017 tarihinde derneğimizin olağan genel kurul toplantısı Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Enformatik Enstitüsünde gerçekleştirilmiştir. Öncelikle açılış ve yoklama
yapılmıştır. Ardından saygı duruşunda bulunulmuştur. Divan heyetinin oluşturulmasının
ardırdan bir önceki yönetim kurulu başkanı Ceren Ünal tarafından dernek faaliyetleri ve bütçe-
gelir kaynakları ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Yönetim ve Denetim kurullarının seçiminin
ardırdan görüş ve öneriler kabul edilerek toplantı sonlandırılmıştır.

Yapılan oylamada seçilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri aşağıda listelenmiştir;

Yönetim Kurulu

Başkan: Elif Küzeci
Başkan Yardımcısı: Banu Acartürk
Sekreter: Fatma Demirel
Sayman: Yavuz Günalay
Üye: Sinan İlkiz
Üye: Osman Çoşkunoğlu
Üye: Serkan Orçan

Yedek Yönetim Kurulu

Mustafa Akgül
Gökhan Sakar
Nurhan Güner
Elif Sert
Doruk Fişek
Su Sonia Herring
Seçil Aydoğdu

Denetim Kurulu

Türker Gülüm
Attila Özgit
Kürşat Çağıltay

Yedek Denetim Kurulu

Çağlar Yeşilyurt
Ali Rıza Keleş
Nihad Karslı

Yönetim Kurulu Kararları – 23 Haziran 2015

 

14 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen ilk Genel Kurul toplantısı sonucu belirlenen yeni Yönetim Kurulu üyesi 23 Haziran 2015 tarihinde ilk toplantılarını çevrim içi (online) olarak gerçekleştirdi.

Toplantıda, tüm dünya ile eş zamanlı olarak 8 Temmuz 2015 tarihinde düzenlenecek  InterCommUnity 2015’in İstanbul ayağında neler yapılacağı masaya yatırıldı.

Toplantı gündem maddelerinden biri de Yönetim Kurulu’nun Başkan ve Başkan Yardımcılarının belirlenmesiydi. Yapılan oylamada Ceren Ünal, tekrar Yönetim Kurulu Başkanı; Elif Kuzeci de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçildi.