İnternet her şeyi değiştiriyor

Internet Society’de İnternetin, yaşamları değiştirme gücü olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden de, herkese olumlu bir fark yaratmasının yanı sıra, herkes için açık, güvenli bir İnternet erişimi sağlama görevimizde bize katılması için bir şans tanıyarak Beyond the Net Finansman Sağlama Programını başlatmış bulunuyoruz.

Beyond the Net Finansman Sağlama Programımız, Internet Society üzerinden kullanıcıların yerel veya bölgesel seviyede katkı sağlamasına fırsat tanıyoruz. Tüm dünyadaki insanlara güç verecek şekilde yerel kuruluşlarla ortaklaşa hareket eden parlak fikirleri destekliyoruz.

 

Başvuru Kılavuzu

Internet Society program başına her yıl yüzden fazla başvuru almaktadır. Başvurunuzu tamamlamanıza yardımcı olması adına lütfen kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyunuz:

Başvurular; Internet Society’e ait değer ve ilkeler ile uyumlu olmanın yanı sıra, Internet Society’nin stratejik amaçlarından en az birine hitap etmelidir;

Bölümlerin/Özel İlgi Gruplarının (ÖİG) başvuruları bir takım çalışmasının ürünü olarak ortaya çıkmalıdır. Her bölüm üyesinin görevi ise başvuru içerisinde açık bir şekilde belirtilmelidir.

Başvurular; ilgili Bölüm/ÖİG ekibinin bir projeyi ya da bütçe, zaman çizelgesi, çıktılar, zorluklar, takip, raporlama vs. gibi farklı aktiviteleri verim şekilde yönetebilme yetisini göstermelidir.

Diğer işletme veya yerel kuruluşlardan gelecek sponsorluk ya da Ortak Finansman Sağlama (nakit ya da ayni yardımlar) bir zorunluluk olarak görülmemektir, ancak sunduğunuz teklif üzerinde olumlu bir nokta olarak kabul edilmektedir. Başvuru formunun bütçe kısmında tüm ekstra destekler belirtilmiş olmalıdır.

Projeler, vergilendirmeye tabi olan ticari bir yatırım olmayabilir.

Başvuru sahiplerinin, proje giderlerini dikkatli bir şekilde değerlendirmesi ve sağlanan finansmanın nasıl harcanacağına dair eksiksiz & tutarlı bir bütçe bilgisi sağlaması gerekmektedir. Her programın başvuru formundaki kılavuzu inceleyin. Orta ve büyük miktardaki hibeler için Proje Bütçesinin dolaylı giderleri, toplam hibe miktarının %15’ini aşmamalıdır.

Internet Society tarafından önceden hibe edilmiş finansmanlara dair tüm raporlar, usulüne uygun şekilde ibraz edilmeli ve ilgili departman tarafından onaylanmış olmalıdır. Yalnızca ZoomGrants platformu üzerinden çevrimiçi olarak alınmış olan Başvurular dikkate alınacaktır.

Internet Society tarafından hibelerin verilmesine dair şart ve koşullar tanımlanmış olup, ABD yönetmelikleri ile uyumlu olabilmesi adına Internet Society tarafından bir sözleşme verilecektir; ayrıca bu sözleşmenin, ilgili Bölüm Kurul üyelerinden biri tarafından imzalanması gerekir. ISOC imzası bulunmayan hibe sözleşmesi geçersizdir. Başvuru verilmeden önce hibe sözleşmesine dair şart ve koşullarının, başvuran taraflarca incelenmesi tavsiye edilir.

Seçilmiş olması durumunda, hibe alan kişiler, proje hakkında kamuya açık bir beyanda bulunurken aşağıdaki şekilde Internet Society’i kaynak olarak göstereceğini kabul etmelidir – “İşbu projenin bir kısmı, Internet Society tarafından yapılan bağış sayesinde tamamlanmıştır” ve bu beyan ile birlikte resmi Internet Society logosunu içermelidir.

Bölüm ve/veya proje lider(ler)i; detaylı bir şekilde Internet Society topluluğu ile birlikte tüm bilgi, deneyim ve çıktıları paylaşacağını, ayrıca bunu nasıl yapacağına dair planı göstermeyi kabul etmelidir.

Küçük projeler için özel şartlar

İtibarı olan her bir bölüm için takvim yılı başına kullanılabilir maksimum bütçe 3.500$’dır. Bölümler bu finansman aralığını aşmadan takvim yılı başına birden fazla proje için başvurabilir. Küçük projeler için yapılan başvurular, her yıl 30 kasım tarihine kadar istedikleri zaman ibraz edilebilir. Kararlar, devamlılık arz eden bir temelde verilecektir;

Projeler, kısa süreli olmalı ve bulunulan yıl içerisinde tamamlanmalıdır;

1 ila 31 Aralık tarihleri arasında alınan başvurular, bir sonraki yılda gerçekleştirilecek projelere dair başvurulara olarak dikkate alınacaktır;

Cari yıl içerisinde sağlanan finansmanın kullanılması gerekir;

Bölümlere ait Küçük Projeler hakkında daha fazla bilgi almak için:

Orta ve büyük miktarda hibeler için özel şartlar

Bölümlerin aktif bir şekilde katılım göstereceği proje teklifleri, proje içerisinde oynayacakları rolü açıklamalıdır. Bölümün katılımı, destek mektubu ile geçerli kılınmalıdır. Proje teklifleri; ilgili Bölüm ekibinin bir projeyi ya da bütçe, zaman çizelgesi, çıktılar, zorluklar, takip, raporlama vs. gibi farklı aktiviteleri verim şekilde yönetebilme yetisini göstermelidir

Proje teklifi, tüzel kişilerle işbirliği yapıldığını göstermelidir; zira bunlar, projeye nakdi ya da ayni destek sağlama kapsamında teşvik edilir. Bu bağlantının gösterilmesi için, yerel ortaktan/ortaklardan destek mektubu alınması tavsiye edilir;

Proje yönetim giderleri, toplam proje finansman miktarının %15’inden fazla olmamalıdır. Başvuru sahiplerinin, proje giderlerini dikkatli bir şekilde değerlendirmesi ve sağlanan finansmanın nasıl harcanacağına dair eksiksiz & tutarlı bir bütçe bilgisi sağlaması gerekmektedir.

Projeler, vergilendirmeye tabi olan ticari bir yatırım olmayabilir;

Doktora veya master tezleri gibi bireysel araştırmaları karşılaması için hibe verilmeyecektir.

Bölüm tarafından yürütülen Orta ve Büyük Ölçekli Projeler hakkında daha fazla bilgi için

Chapterthon Projeleri için özel şartlar

Tüm projeler; Chapterthon için seçilmiş başlık ve alt-başlıklarla ilgili olmalıdır.

Program, Bölüm başına yalnızca bir (1) projeye izin verecektir. Bu da, aynı Bölüm’den farklı projeler almamız durumunda, bunlardan yalnızca birinin katılımını onaylayacağımız anlamına gelir. Bu gibi durumlarda yarışmaya kabul edilen projeleri Bölüm kuruluna göndereceğiz, bunun ardından da bu kurul, hangi projenin kendilerini temsil edeceklerini seçecektir. Katılımcılar, belirlenen termin sürelerine uygun şekilde projeyi tamamlamalıdır. Bu termin sürelerine uyum sağlamayan projeler, yarışmaya katılamaz.

Katılımcılar, termin sürelerinin uzatılmasını isteyemez.

Video ve raporları zamanında göndermeyen katılımcılar, ödül için yarışamayacaklardır.

Proje, başka bir yerel kuruluş ile işbirliği veya ortaklık içerisinde yürütülebilir. Diğer projelere karşı olumsuz kampanyalar yürütülmesi yasaktır. Olumsuz kampanyalara dahil olan her ekip diskalifiye olacaktır.