İnternet Ekosistemi

 

“İnternet Ekosistemi”, İnternet’in çalışmasına ve gelişmesine yardımcı olan organizasyonları ve toplulukları tanımlamak için kullanılan bir terimdir.Bu organizasyonlar, internetin açık gelişimi için ortak değerleri paylaşır ve ortak amaçları hedeflerler.İnternet Ekosistemini oluşturan kuruluşlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

Ülke Kodlu Üst Düzey Alan Adları (ccTLD'ler)

ccTLD’ler kullanıldıkları ülkenin veya bölgenin yerel politikalarına göre işletilmektedir.Tüm üst düzey alan adlarının listesine aşağı linkten ulaşabilirsiniz.

Genel Üst Düzey Alan Adları (gTLD'ler)

Kayıt operatörleri (Maddi beklenti içerisinde olan ve olmayan) Genel Üst Düzey Alan Adlarını ICANN’in belirlediği kurallar çerçevesinde tahsis eder ve yönetimi gerçekleştirirler.

Federal Hükümetler

Eyalet ve yerel yönetimler, kendi bölgeleri için düzenleyicileri politikalar belirleyerek İnternet dağıtımı ve İnternet kullanımı konularında söz sahibi olurlar.

Devletlere Bağlı Bölgesel Organizasyonlar

Hükümetler bazen internet ile ilgili politikaları bölgesel olarak koordine etmekten hoşlanırlar. Örneğin; Afrika Birliği, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC), Asya Pasifik Telekomünikasyoncular Birliği, Karayipler Telekomünikasyoncular Birliği (CTU), İngiliz Milletler Topluluğu, Avrupa Birliği (AB) ve Amerikan Telekomünikasyon Komisyonu (CITEL)

İnternet Mimarisi Kurulu (IAB)

IAB İnternet komitesi, Internet Engineering Task Force’un (IETF) yan komitesi ve Internet Society’nin (ISOC) danışma konseyi olarak görev yapmaktadır. Sorumlulukları arasında IETF faaliyetlerinin mimari gözetimi, Uluslararası Standartlar Süreçlerinin gözetimi ve itiraz süreçlerinin takibi ve ataması yer almaktadır. IAB ayrıca IETF protokol parametresinin yönetim kayıtlarının tutmakla sorumludur.

İnternet Atanan Numaralar Kurumu (IANA):

IANA Kök Alan Adları Sunucu hizmetlerinin (DNS), Internet Protokolü (IP) adresleme sisteminin ve diğer internet protokol kaynaklarının küresel koordinasyondan sorumludur.

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN)

 

İnterneti güvenli, istikrarlı ve çalışabilir durumda tutmak için her kullanıya özgü tek bir kulanıcı adı veya numara gerekmektedir. ICANN kar amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan ve bu adlandırma sistemini koordine eden şirkettir.Adlandırma sistemini koordine etme rolü çerçevesinde çeşitli politikalar geliştirerek rekabati teşvik eder.

Internet Engineering Task Force (IETF)

IETF İnternet mimarisinin pürüzsüz çalışması için faaliyetler gösteren operatörler, satıcılar ve araştırmacılardan oluşan büyük, açık ve uluslararası bir ağ topluluğudur. İlgi duyan her türlü kişiye açık bir oluşumdur.

Internet Research Task Force (IRTF)

İnternet ile ilgili belirli konularda küçük ve uzun vadeli araştırma grupları kurarak internetin geleceği, internet protokolleri, mimarisi ve teknolojileri gibi konularda araştırmalar yürütmektedir.

Internet Society (ISOC)

Küresel internetin büyümesi ve evrimi için çalışmalar yürütmektedir. Dünya çapındaki üyeleri, bölümleri ve ortaklarıyla en büyük ve aktif insan ağına sahip internete özgü sivil toplum örgütüdür.

International Telecommunication Union Telecommunication Standarisation Sector (ITU-T)

Özel sektörden, kamu sektöründen ve AR-GE kuruluşlarından alanında uzman kişilerin yer aldığı her bir iletişim parçasındaki sistemin sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olarak teknik operasyonları geliştiren Uluslararası birörgüttür.

Çok taraflı Kurumlar ve Geliştirme Ajansları

İnternet ile ilgili kalkınma, eğitim ve kapasite geliştirme konularında birçok ülkeden çalışanı bulunan çokpaydaşlı kurumlardır. Örneğin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), International Telecommunication Union Telecommunication Standarisation Sector (ITU-T), UNESCO ve Dünya Entelektüel Mülkiyet Organizasyonu (WIPO)

Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri

Araştırma enstitüleri öğrencileri ve iş adamlarını internet ile ilgili konularda yetiştirmede önemli bir rol oynamaktadır. Birçok üniversitede ve araştırma merkezinde internet ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır.

World Wide Web Consortium (W3C)

Tam zamanlı çalışanları ve kamu çalışanları ile Web standartlarını geliştirmek için çalışan Uluslar arası bir konsorsiyumdur.

Kök Sunucular (Root DNS)

Kök DNS Sunucuları Kök Kaynak dosyasının (root zone file) içeriğini yayınlar. Bu dosya hiyerarşik olarak dağıtılmış bir veritabanı içerir. Bu veritabanına Alan Adı sistemi (DNS) olarak adlandırılır.

İnternet Değişim Noktaları (IXP)

Bölgesel ve Ulusal IXPs internetin fiziki altyapısını sağlar. IXPs ağ operatörlerinin ağlar arasındaki internet trafiğini yönetmesini sağlar. Bu karşılıklı faydaya Mutual Peer Agrements denilmektedir.

Daha detaylı bilgiler için kaynakça olarak kullandığımız Internet Society internet sitesindeki dosyayı okuyabilirsiniz.