ISOC-TR GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,

Internet Derneği’nin (ISOC-TR) dernekler mevzuatı çerçevesinde ilk genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 14 Haziran Pazar günü saat 14.00’te Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:1 06800 Ankara adresinde bulunan ODTU Enformatik Enstitüsü’nde yapılacaktır. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı adreste ve aynı gündem ile 21 Haziran 2014 Pazar günü saat 14:00’te yapılacaktır.

Yönetim veya denetim kurulu üyesi olarak dernek idaresinde aktif rol almak isteyen ya da herhangi bir tüzük değişikliği önerisi olan üyelerimizin toplantı tarihine kadar adaylık taleplerini ve değişiklik önerilerini uye@isoc.org.tr adresinden üye listesine iletmelerini rica ederiz.

GÜNDEM

1-Açılış ve Yoklamanın yapılması

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3-Divan Heyetinin oluşturulması

4- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerinin Seçimi

5-Tüzük değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve karara bağlanması

6- Görüş ve öneriler

7-Kapanış

Genel kurulda oy kullanabilmek için  üyelik formunun doldurularak üyelik aidatının ve giriş ödentisinin (giriş ödentisi 63 kişilik kurucu ekip üyeleri arasında bulunmayan yeni üyelerimiz için geçerlidir) ödendiğini gösteren banka dekontu (ya da öğrenciler için geçerli olan giriş ödentisi ve aidat muafiyetinden yararlanabilmek için gereken öğrenci belgesi örneği) ile birlikte info@isoc.org.tr adresine gönderilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

Hepinizi aramızda görmeyi umuyoruz.

Saygılarımızla,

Internet Derneği (ISOC-TR) Yönetim Kurulu