Yönetim Kurulu Kararları – 23 Eylül 2017

23 Eylül 2017 tarihinde derneğimizin olağan genel kurul toplantısı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsünde gerçekleştirilmiştir. Öncelikle açılış ve yoklama yapılmıştır. Ardından saygı duruşunda bulunulmuştur. Divan heyetinin oluşturulmasının ardırdan bir önceki yönetim kurulu başkanı Ceren Ünal tarafından dernek faaliyetleri ve bütçe-gelir kaynakları ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Yönetim ve Denetim kurullarının seçiminin ardırdan görüş ve öneriler kabul edilerek toplantı sonlandırılmıştır.

Yapılan oylamada seçilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri aşağıda listelenmiştir;

 

Yönetim Kurulu

Başkan: Elif Küzeci

Başkan Yardımcısı: Banu Acartürk

Sekreter: Fatma Demirel

Sayman: Yavuz Günalay

Üye: Sinan İlkiz

Üye: Osman Çoşkunoğlu

Üye: Serkan Orçan

 

Yedek Yönetim Kurulu

Mustafa Akgül

Gökhan Sakar

Nurhan Güner

Elif Sert

Doruk Fişek

Su Sonia Herring

Seçil Aydoğdu

 

Denetim Kurulu

Türker Gülüm

Attila Özgit

Kürşat Çağıltay

Cengiz Acartürk

Umut Can Deniz

 

Yedek Denetim Kurulu

Pınar Kaya

Çağlar Yeşilyurt

Ali Rıza Keleş

Nihat Karslı