2024 Beyond the Net Proje Başvuruları Açıldı!

Internet Society Foundation’ın Beyond the Net Hibe Programı, yerel etki yaratan yenilikçi projeleri desteklemek için finansman sağlar. Bu projelerin amacı Internet Society ve Internet Society Foundation’ın küresel misyonunu desteklemek ve yerel düzeyde yeni ilişkiler ve ortaklıklar geliştirmektir.

Programın odak alanları şunlardır:

  • Bağlantı kurma veya kolaylaştırma: Projeler, eksik veya bağlantısı olmayan topluluklara internet erişimi sağlama veya teşvik etme amacı güder. Bu, topluluk ağları oluşturmak, WiFi noktaları oluşturmak, İnternet değişim noktası (IXP) kurmak veya benzer projeler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
  • Yerel İnternetle ilgili bilgi ve becerileri geliştirme: Projeler, yerel politika yapıcıları, paydaşlar veya toplulukların teknik bilgisini veya becerilerini artırmayı amaçlar. Bu, dijital okuryazarlık veya diğer eğitim programları, atölyeler, inovasyon laboratuvarları veya benzeri girişimler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
  • İnternet kullanımını ve yerel ihtiyaçları anlama: Projeler, yerel toplulukların ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya, bu toplulukların İnternet’i nasıl kullandığını belirlemeye veya bilgi eksikliklerini veya ihtiyaçları ortaya çıkarmaya hizmet eder.

Başvuru şartları ve ayrıntılı bilgi

Projelerimiz

Birlikte proje geliştirebiliriz

İnternet Derneği ile birlikte yapabileceğinizi düşündüğünüz projeleriniz varsa ya da İnternet Derneği’nin bir proje partneri olmasını istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

    I would like to discuss: